Vi är fyra klasser och en lärare som arbetar med svenskämnet på Mediagymnasiet i Nacka (kurserna Sv1, 2 och 3). Kanske hänger också elever i foto, animation och andra kurser på lite längre fram – vi vill gärna att många ska delta! Vårt mål är att under läsåret 16/17 möta alla de uppemot 200 poeterna som finns i antologin, och på något sätt hantera de flesta av de över 650 dikterna. ”Hantera” – ja med det menar vi läsa, lyssna på, utmana, remixa, bildsätta, läsa upp, utveckla, inveckla, omstöpa, nydana…

I första hand är det meningen att det är elevers möte med poesin som ska synas här. Förhoppningen är att bloggen ska bli ett nav i ett utforskningsprojekt, där vi vässar vår tankes antenner och får språkfantasi och ordglädje att gnistra. Högt och lågt, lek och allvar. Svensk poesi och vi!

1B, 2B, 2C, 3B och Katarina Lycken Rüter

Headerbilden: Mediagymnasiet.