Ord förknippade med Ebba Linqvists Ikaros flykt

Ord förknippade med Erik Lindegrens Ikaros

När mycket dikt finns samlad blir det också goda möjligheter att arbeta tematiskt – i en så stor antologi som Svensk poesi finns förstås ett mängder med möjliga temaläsningar. Vi arbetade under en lektion (en lång) i Sv1 med dikter om Ikaros – ett sätt att både se hur de antika myterna och berättelserna lever vidare och används in i nutiden och hur olika stilistiska verkningsmedel skapar effekt för/på/med oss som läser.

Vi läste Ikaros fall av Ebba Lindqvist, Ikaros av Erik Lindegren och (förstås) Ikaros och gossen gråsten av Werner Aspenström. För att komma in i och också jämföra Lindqvists och Lindegrens dikter samlade vi ord för respektive dikt – och också om man inte läser dikterna förstår man att de skiljer sig åt rätt radikalt. Roliga samtal om vad dikterna lyfte fram, och HUR de gjorde det.

Och förstås, som alltid effektfullt att avsluta med Aspenström. Jo, det glanslöst men evigt grönskande har sin plats på parnassen…