En ny giv: varje lektion börjar med en dikt. Vi läser den högt två gånger, och för ett litet samtal utifrån en mening som till exempel:
”När det står ______ i dikten tänker jag att det också betyder____”
”Efter att ha läst/hört dikten känner jag_______”
”Efter att ha läst/hört dikten vill jag _______”

Inga märkvärdigheter. Vi gör inga stora analytiska anslag – vi tränar oss i att lyssna till poesin och reagera på den. Stort nog i det lilla! Och vill du veta vad vi läst kan du titta på sidan Poetlogg uppe i menyn.